หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคม ท่านวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก ท่านสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และสมาคมการค้าไทยไหหลำ ร่วมงานประชุมใหหนำสัญจรภาคตะวันออกเฉียง


  
ท่านสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคม ท่านวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก
ท่านสิทธิพร หาญญานันท์ เลขาธิการสมาคม
พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
และสมาคมการค้าไทยไหหลำ ร่วมงานประชุมใหหนำสัญจรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 11 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโกเมน ตันติวิวัฒนพันธ์
โรงเรียนอุดรวิทยา(โรงเรียนจีน) จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
thai-hainan_2020-01-11