หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ท่านศศิธร จินดาศักดิ์ชัย ภรรยา ท่านเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ อุปนายก ท่านเอกพล ศิริประพฤทธิ์ อุปนายก ท่านสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 35 ร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้า


  
ท่านสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ท่านศศิธร จินดาศักดิ์ชัย ภรรยา
ท่านเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ อุปนายก
ท่านเอกพล ศิริประพฤทธิ์ อุปนายก
ท่านสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการสมาคมฯ
พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 35
ร่วมงานฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมเชียงใหม่
และได้รับเกียรติมอบรางวัลเรียน
ดีและทุนช่วยเหลือฯ ณ
ศาลเจ้าแม่ทับทิมเชียงใหม่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5 มกราคม 2563
thai-hainan_2020-01-05