หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 35 และ ชมรมเยาวชนใหหนำแห่งประเทศไทย ร่วมกันส่งเยาวชนจำนวน 26 คน เพื่อไปเข้าค่ายเยาวชนฤดูหนาว ณ มณฑลไหหลำ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562


  
ท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 35 และ ชมรมเยาวชนใหหนำแห่งประเทศไทย
ร่วมกันส่งเยาวชนจำนวน 26 คน เพื่อไปเข้าค่ายเยาวชนฤดูหนาว
ณ มณฑลไหหลำ ประเทศจีน เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2562
thai-hainan 2019-10-12