หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ฝ่ายสตรีใหหนำ ได้จัดตั้งกองทุนสตรีไหหลำ โดยจัดให้มีการแสดงร้องเพลงของ “Giam Yit Ying” หรือไม้เอ็ง ซึ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในวงการไหหลำ ร่วมกับนักร้องกิตติมศักดิ์กรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และนักร้องกิตติมศักดิ์ท่านอื่นๆ ณ สโมสร สมาคมใหหนำแห่


  
ฝ่ายสตรีใหหนำ ได้จัดตั้งกองทุนสตรีไหหลำ
โดยจัดให้มีการแสดงร้องเพลงของ “Giam Yit Ying” หรือไม้เอ็ง
ซึ่งเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงในวงการไหหลำ
ร่วมกับนักร้องกิตติมศักดิ์กรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
และนักร้องกิตติมศักดิ์ท่านอื่นๆ
ณ สโมสร สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
เมื่อวันพุธที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2562
thai-hainan 2019-10-09