หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ท่านสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ท่านวิชัย บุญภราดร นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส ท่านไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้


  
ท่านบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ท่านสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ท่านวิชัย บุญภราดร นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส
ท่านไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์
ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
พร้อมคณะกรรมการ ให้การต้อนรับ ท่าน หลิว ผิง จื้อ รองผู้ว่ามณฑลไหหลำ
พร้อมคณะผู้ติดตาม จำนวน 6 ท่าน ได้พบปะสนทนาเกี่ยวกับมณฑลไหหลำ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2562
thai-hainan_2019-09-22