หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านมิตร รัตนโอภาส นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส ท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมสันนิบาตองค์กรไหหลำภาคใต้ ครั้งที่ 59 ณ.ห้องไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา


  
ท่านมิตร รัตนโอภาส นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส
ท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมสันนิบาตองค์กรไหหลำภาคใต้ ครั้งที่ 59
ณ.ห้องไทรแก้ว โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ทสงขลา
ท่านวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวเปิดงาน
และเชิญ ฯพณฯ หม่า เฟิง ชุน กงสุลใหญ่ฯ กล่าวแสดงความยินดี
คณะกรรมการสมาคมไหหลำสงขลาเป็นผู้ดำเนินการประชุมฯ
และในช่วงกลางคืน สมาคมไหหลำสงขลาเป็นประธานในการเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์
เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา
thai-hainan_2019-08-03 generated by VisualLightBox.com