หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

ท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และ ท่านไพรัช ชูธรรมขจร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ พร้อมคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 47


  
ท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร
ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย และ
ท่านไพรัช ชูธรรมขจร นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ พร้อมคณะกรรมการ
เข้าร่วมประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 47
ณ สมาคมฮั้วเคี้ยวเฮียบหวย(โรงเรียนหัวเฉียว) อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยท่านนที เมฆรุ่งโรจน์
เป็นประธานในการประชุมสัญจร และ ท่านสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ เป็นผู้ดำเนินการ
และในช่วงกลางคืน ท่านนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
ได้รับเกียรติเป็นประธานในการเปิดงานเลี้ยงสังสรรค์ เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562
thai-hainan_2019-07-20 generated by VisualLightBox.com