หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


  
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน

สมาคมใหหนำแห่งประเทศ จัดให้มีการเดินทาง เพื่อศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไหหลำ ณ มณฑลไหหลำ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน


  
สมาคมใหหนำแห่งประเทศ จัดให้มีการเดินทาง
เพื่อศึกษาเชิงประวัติศาสตร์
และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวไหหลำ
ณ มณฑลไหหลำ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยมี ท่านนายกสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย
นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 34
คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ
คณะกรรมการสมาคม เยาวชน จากชมรมเยาวชนใหหนำแห่งประเทศไท

และคณะเดินทาง รวมจำนวน 63 ท่าน
ในระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา
thai-hainan_2018-10-18 generated by VisualLightBox.com