หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
องค์กรสมาคมไหหนำ 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


  คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคม สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565   

  การประชุมออนไลน์ "ร่วมกันเสวนาพัฒนามาตุภูมิ" โดย คุณ หลี ไฉ หว้าง ผู้อำนวยการสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลไหหลำ พร้อมคณะ และคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ พร้อมคณะกรรมการ สมัยที่ 36 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565   

  งานประชุมสมาชิกสามัญ ประจำปี 2565 โดยมี คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ เป็นประธานการประชุมพร้อมคณะกรรมการ สมัยที่ 36 และสมาชิกสมาคม On line และ On site เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565   

  คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคม สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทัยธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565   

  ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมณฑลไหหลำ   

  คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่   

  คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณเกรียงไกร ไกรธีรวุฒิ นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 36 ร่วมงานทำบุญครบรอบ 76 ปี สมาคมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.   

  พิธีไหว้สักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ณ ศาลเจ้าไท้วา (ไท้ฮั้ว) ตลาดน้อย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565   


คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคม สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565
อ่านต่อ
การประชุมออนไลน์ "ร่วมกันเสวนาพัฒนามาตุภูมิ" โดย คุณ หลี ไฉ หว้าง ผู้อำนวยการสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลไหหลำ พร้อมคณะ และคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ พร้อมคณะกรรมการ สมัยที่ 36 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
อ่านต่อ
 
งานประชุมสมาชิกสามัญ ประจำปี 2565 โดยมี คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ เป็นประธานการประชุมพร้อมคณะกรรมการ สมัยที่ 36 และสมาชิกสมาคม On line และ On site เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565
อ่านต่อ
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคม สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทัยธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565
อ่านต่อ
 
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมณฑลไหหลำ
อ่านต่อ
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่
อ่านต่อ
 
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณเกรียงไกร ไกรธีรวุฒิ นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 36 ร่วมงานทำบุญครบรอบ 76 ปี สมาคมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
อ่านต่อ
พิธีไหว้สักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ณ ศาลเจ้าไท้วา (ไท้ฮั้ว) ตลาดน้อย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565
อ่านต่อ
 
พิธีไหว้ฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมบางมด ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน   อ่านต่อ
พิธีไหว้ฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมสามเสน ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564   อ่านต่อ
พิธีไหว้วันเกิดเจ้าแม่ทับทิมประจันตคาม จังหวัดปราจีนบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564   อ่านต่อ
พิธีฉลองวันคล้ายวันประสูติเจ้าแม่ทับทิมนครราชสีมา โดยมีคุณวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564   อ่านต่อ
หนังสือเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ และ OR Code ประชุมใหญ่วิสามัญ   อ่านต่อ
พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาตามโครงการฝึกอบรมผู้มีทักษะพิเศษ   อ่านต่อ
งานพิธีมอบสารตราตั้งและสถาปนา คณะกรรมการ สมัยที่ 36   อ่านต่อ
ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2563   อ่านต่อ
พิธีทิ้งกระจาด ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน ประจำปี 2564   อ่านต่อ
พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ด้านความร่วมมือทางการค้า   อ่านต่อ
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)   อ่านต่อ
คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย เป็นตัวแทนนายกสมาคมฯ ในพิธีวางศิลาฤกษ์ ศาลเจ้าไต้ฮงกง (สาทร) ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ถ.เจริญราษฎร์ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.10 น.   อ่านต่อ


งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57


aaaaaaa // โดย cc [17-06-2022]
why udaipur escort service is good // โดย rashika [08-06-2022]
Wholesale Cheap Cigarettes - smokingusacigarettes.com // โดย nline [19-10-2021]
Bangalore Escorts Service // โดย Bnagalore [15-09-2021]
voIP Gsm Gateway | Gsm Gateway // โดย Gsm [04-08-2021]
Udaipur Escorts | Ideal Hot Udaipur Call Girl Service // โดย simran roy [24-07-2021]
Play Casinos Online- OMG Casino Site // โดย SCXD [07-05-2021]
ชื่อ หล่านเยียง แปลว่าอะไรหรอคะ // โดย ปิยธิดา [20-03-2021]
อยากทราบคำำำอ่านว่ามู่ ในภาษาไหหลำ เขียนเป็นจีนค่ะ // โดย กัลยา [24-02-2021]
Play Casinos Online- OMG Casino Site // โดย SDCS [21-12-2020]
ขนมไทยโบราณมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตไทยในทุกเทศกาล // โดย ninew [07-12-2020]
Play Casinos Online- OMG Casino Site // โดย OMG카지노 [16-11-2020]
ผังการเรียกชื่อภาษาไหหลำ ทั่งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ // โดย คุณ NU [06-11-2020]
https://www.omgab.com // โดย OMG카지노 [27-10-2020]
ตามหา ลูกชาย เดล๊ก // โดย 詹道忠 [26-08-2020]
สอบถามทุนเรียนจีนที่ไหหลำ // โดย นัท [24-08-2020]
สอบถามเกี่ยวกับทุนช่วยเหลือ กรณีจบการศึกษาป.6 ขึ้น ม.1 // โดย เพ็ญพรรณ [21-08-2020]
ปีนี้ สมาคม มีมอบทุนเรียนดีไหมครับ // โดย โอห์ม [30-06-2020]
สอบถามเรื่องแซ่อุ่ย // โดย พีท [20-06-2020]
อยากทราบประวัติของตระกูลครับ // โดย โกพีท [20-05-2020]

 
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมณฑลไหหลำ
ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2563
.............................................................
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)
.............................................................
   ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2562
............................................................. 
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (1)
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (2)
.............................................................   
    สถิติเว็บไซต์
    วันนี้ : 00063
    เดือนนี้ : 01949
    ทั้งหมด : 98573
    Online : 00002