หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


  วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 งานสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ ครั้งที่ 2 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และตระกูลแซ่ต่างๆ   

  เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 36 เข้าร่วมพิธีไหว้พระจันทร์ ณ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย   

  วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก คุณไพบูลย์ เหล่าพันธ์งาม คณะกรรมการที่ปรึกษานายกสมาคม คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม ร   

  วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สม   

  เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา ลองเลขาธิการ คุณชูชาติ ชาญประสิทธิผล รองประธานฝ่ายสุสาน พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหห   

  เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 เข้าร่วมพิธีสักการะเจ้าแม่ไท้วา ณ ศาลเจ้าไทฮั้ว (ไหหลำ) ตลาดน้อย   

  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สม   

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ คุณชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล รองประธานฝ่ายศาลเจ้า คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม คุณรุ่งทิพย์ อภินิเวศ ที่ปรึกษาฝ่าย   


วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 งานสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ ครั้งที่ 2 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และตระกูลแซ่ต่างๆ
อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 36 เข้าร่วมพิธีไหว้พระจันทร์ ณ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย
อ่านต่อ
 
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก คุณไพบูลย์ เหล่าพันธ์งาม คณะกรรมการที่ปรึกษานายกสมาคม คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม ร
อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สม
อ่านต่อ
 
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา ลองเลขาธิการ คุณชูชาติ ชาญประสิทธิผล รองประธานฝ่ายสุสาน พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหห
อ่านต่อ
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 เข้าร่วมพิธีสักการะเจ้าแม่ไท้วา ณ ศาลเจ้าไทฮั้ว (ไหหลำ) ตลาดน้อย
อ่านต่อ
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สม
อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2565 คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ คุณชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล รองประธานฝ่ายศาลเจ้า คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม คุณรุ่งทิพย์ อภินิเวศ ที่ปรึกษาฝ่าย
อ่านต่อ
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก พ   อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36 เข้าร่วมพิธีสถาปนานายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 โดยมี ฯพณฯ พัน จิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประช   อ่านต่อ
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน   อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 ร่วมพิธีสมโภชและอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสตรี และฝ่ายเยาวชน ร่ว   อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 ร่วมพิธีอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสตรี ร่วมขบวนเกียรติยศอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ สู   อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีสมโภชและบรรจุมวลสารกระถางธูปพระราชทานฯ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด ศาลเจ้าแม่ทับทิมชลบุรี โดย ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกร   อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก พร้อ   อ่านต่อ
5 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมนครศรีธรรมราช   อ่านต่อ
ร่วมงานประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 50 และร่วมพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมลำปาง   อ่านต่อ
งานวันคล้ายวันเกิด ครบ 7 รอบ 84 ปี ท่านเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ณ สมาคมใหหน่ำด่านเกเต้ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565   อ่านต่อ
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคม สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565   อ่านต่อ
การประชุมออนไลน์ "ร่วมกันเสวนาพัฒนามาตุภูมิ" โดย คุณ หลี ไฉ หว้าง ผู้อำนวยการสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลไหหลำ พร้อมคณะ และคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ พร้อมคณะกรรมการ สมัยที่ 36 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565   อ่านต่อ


งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57


AOL Mail Login // โดย cenajone19 [19-09-2022]
Cash App Login- How To Sign In To Cash App On An Android Device? // โดย Jems jerry [15-09-2022]
https://www.fjackets.com/ // โดย Fjackets.c [08-08-2022]
Metamask log in // โดย Justin [12-07-2022]
Yasir electronic // โดย Yasir [02-07-2022]
aaaaaaa // โดย cc [17-06-2022]
why udaipur escort service is good // โดย rashika [08-06-2022]
Wholesale Cheap Cigarettes - smokingusacigarettes.com // โดย nline [19-10-2021]
Bangalore Escorts Service // โดย Bnagalore [15-09-2021]
voIP Gsm Gateway | Gsm Gateway // โดย Gsm [04-08-2021]
Udaipur Escorts | Ideal Hot Udaipur Call Girl Service // โดย simran roy [24-07-2021]
Play Casinos Online- OMG Casino Site // โดย SCXD [07-05-2021]
ชื่อ หล่านเยียง แปลว่าอะไรหรอคะ // โดย ปิยธิดา [20-03-2021]
อยากทราบคำำำอ่านว่ามู่ ในภาษาไหหลำ เขียนเป็นจีนค่ะ // โดย กัลยา [24-02-2021]
Play Casinos Online- OMG Casino Site // โดย SDCS [21-12-2020]
ขนมไทยโบราณมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตไทยในทุกเทศกาล // โดย ninew [07-12-2020]
Play Casinos Online- OMG Casino Site // โดย OMG카지노 [16-11-2020]
ผังการเรียกชื่อภาษาไหหลำ ทั่งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ // โดย คุณ NU [06-11-2020]
https://www.omgab.com // โดย OMG카지노 [27-10-2020]
ตามหา ลูกชาย เดล๊ก // โดย 詹道忠 [26-08-2020]

 
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมณฑลไหหลำ
ระเบียบการ-แบบฟอร์มรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ
.............................................................
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)
.............................................................
   ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2562
............................................................. 
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (1)
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (2)
.............................................................   
    สถิติเว็บไซต์
    วันนี้ : 00076
    เดือนนี้ : 02154
    ทั้งหมด : 37819
    Online : 00005