หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายกและประธานฝ่ายสุสาน คุณสิทธิ์ศักดิ์ กิตติคำรณ รองเลขาธิการ คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ คุณชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล รองประธานฝ่ายสุสาน คุณพูนพิพัฒน์ ธีรานุรักษ์ อนุกรรมการฝ่ายศาลเจ   

  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณมิตร รัตนโอภาส นายกกิตติศักดิ์อาวุโส คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักด   

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณจรัญ โชครุ่งว   

  เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 37 เข้าร่วมพิธีสักการะเจ้าแม่ทับทิมประจันตคาม และมอบรางวัลเรียนดี   

  เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณเชาว์ พูนลักษมี อุปนายก เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้งานสถาปนา คณะกรรม   

  เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 37 เข้าร่วมพิธีสักการะวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม   

  เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณชาญยุทธ กิติพิมล นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายกและประธานฝ่ายการศึกษา คุณวิโรจน์ ไกรธีรว   

  เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 37 เข้าร่วมงานพิธีสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมบางมด ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด   


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายกและประธานฝ่ายสุสาน คุณสิทธิ์ศักดิ์ กิตติคำรณ รองเลขาธิการ คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ คุณชูชาติ ชาญประสิทธิ์ผล รองประธานฝ่ายสุสาน คุณพูนพิพัฒน์ ธีรานุรักษ์ อนุกรรมการฝ่ายศาลเจ
อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณมิตร รัตนโอภาส นายกกิตติศักดิ์อาวุโส คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักด
อ่านต่อ
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณจรัญ โชครุ่งว
อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 37 เข้าร่วมพิธีสักการะเจ้าแม่ทับทิมประจันตคาม และมอบรางวัลเรียนดี
อ่านต่อ
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ พร้อมด้วย คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณเชาว์ พูนลักษมี อุปนายก เข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้งานสถาปนา คณะกรรม
อ่านต่อ
เมื่อวันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 37 เข้าร่วมพิธีสักการะวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิม
อ่านต่อ
 
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณชาญยุทธ กิติพิมล นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายกและประธานฝ่ายการศึกษา คุณวิโรจน์ ไกรธีรว
อ่านต่อ
เมื่อวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2566 คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 37 เข้าร่วมงานพิธีสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมบางมด ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด
อ่านต่อ
 
เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณท   อ่านต่อ
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายกและประธานฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 37 ร่วมพิธีจิ้นเบี่ยว ณ ศา   อ่านต่อ
เมื่อวันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุป   อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณส่วน ด   อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 การประชุมใหหนำภาคเหนือสัญจร ครั้งที่ 52 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัย โรงแรมเฮอริเทจ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย โดยคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมดังนี้ คุณสุจินต์ จินดาศักดิ   อ่านต่อ
วันที่ 22 ตุลาคม 2566 เข้าร่วมงานเสวนาหนังสืออัตลักษณ์ไหหลำและศาลเจ้าจีนไหหลำในประเทศไทย ณ ฮอลล์ 5 ชั้น LG ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์   อ่านต่อ
วันที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. เข้าพบคุณพิชัย จิราธิวัฒน์ กรรมการบริหาร กลุ่มเซ็นทรัล เพื่อมอบหนังสืออัตลักษณ์ไหหลำและศาลเจ้าจีนไหหลำในประเทศไทย และขอบคุณการสนับสนุนและความร่วมมือการจัดงานเปิดตัวหนังสืออัตลักษณ์ไหหลำฯ ณ ชั้น 9 อาคารเซ็นทรัลทาวเว   อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2566 เข้าเยี่ยมเยือนสมาคมใหหน่ำด่านเกเต้ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ไหหลำ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และตระกูลแซ่ต่างๆ อย่างอบอุ่น ณ สมาคมใหหน่ำด่านเกเต้   อ่านต่อ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ และประธานศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณ   อ่านต่อ
เมื่อวันศุกร์ที่ 29 กันยายน 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร คุณยรรยง กัยวิกัย ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ คุณกัญญา ธรรมสามิสร ที่ปรึกษาฝ่ายสตรี ให้เกียรติเข้าร่วมแสดงความยิน   อ่านต่อ
เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายก และเลขาธิการ คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก และประธานฝ่ายวัฒนธรรมประเพณี คุณสิทธิศักดิ์ กิตติคำรณ รองเลขาธิการ คุณปภพ สิทธิผล รองเลขาธิก   อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. งานเปิดตัวหนังสืออัตลักษณ์ไหหลำและศาลเจ้าจีนไหหลำในประเทศไทย โดยความร่วมมือของสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย, สมาคมการค้าไทยไหหลำ, บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, กลุ่มธุรกิจบีทูเอสและออฟฟิศเมท ร่วมจัดงานเปิดตัวหนั   อ่านต่อ


งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57


bandar gacor // โดย gacor [20-05-2024]
bandar gacor // โดย gacor [18-05-2024]
bandar gacor // โดย gacor [14-05-2024]
bandar gacor // โดย gacor [09-05-2024]
What is MetaMask Extension? How To Setup And Use The MetaMask? // โดย Dany hug [04-05-2024]
bandar gacor // โดย gacor [03-05-2024]
bandar gacor // โดย bandar [26-04-2024]
bandar gacor // โดย gacor [21-04-2024]
bandar gacor // โดย gacor [18-04-2024]
bandar gacor // โดย bandar [16-04-2024]
กิ๋มตัวซี่ เป็นหมู่บ้านอยู่ตรงส่วนไหรของบุ่นเซียว และเขียนเป็นอักษรจีนอย่่งไร ขอบคุณครับ // โดย ดิลก [11-04-2024]
bandar gacor // โดย gacor [07-04-2024]
bandar gacor // โดย bandar [06-04-2024]
krekort // โดย ANASBELLA [05-04-2024]
fuhrerschein-bekommen // โดย ANASBELLA [05-04-2024]
fuhrerschein-bekommen // โดย ANASBELLA [05-04-2024]
https://xn-----7kchclcsdcvgr8afcd9cqkh2f.com/ // โดย ANASBELLA [05-04-2024]
bandar gacor // โดย bandar [28-03-2024]
bandar gacor // โดย gacor [16-03-2024]
bandar gacor // โดย gacor [08-03-2024]

 
ทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2566
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมณฑลไหหลำ
.............................................................
   ระเบียบการ-แบบฟอร์มรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ
.............................................................
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)
.............................................................
   ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2562
............................................................. 
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (1)
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (2)
.............................................................   
    สถิติเว็บไซต์
    วันนี้ : 00007
    เดือนนี้ : 01141
    ทั้งหมด : 24621
    Online : 00001