หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


  เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ร่วมพิธีสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อกวนอู (ศาลเจ้ารางบัว   

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ นายกกิตติมศักดิ์   

  เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณสุรินทร์ สุธนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกสมาคม คุณวรพ   

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพ ณ สโมสรสมาคมใหหนำฯ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานเปิดงาน และผู้อำนวยการ   

  เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณวิโรจน์ โรจนสิงห์สวัสดิ์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายกและประธานฝ่ายวัฒนธรรมฯ คุณซวนตัน แซ่ด่าน อุปน   

  เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อ   

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายกแ   

  เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายกและเหรัญญิก เป็นผู้แทน พร้อมด้วยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก คุณกัญญา ธรรมสามิสร ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ให้เกียรติเข้าร่ว   


เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2567 ร่วมพิธีสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าพ่อกวนอู (ศาลเจ้ารางบัว
อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ นายกกิตติมศักดิ์
อ่านต่อ
 
เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤษภาคม 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณสุรินทร์ สุธนรักษ์ ประธานที่ปรึกษานายกสมาคม คุณวรพ
อ่านต่อ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการตรวจสุขภาพ ณ สโมสรสมาคมใหหนำฯ โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย เป็นประธานเปิดงาน และผู้อำนวยการ
อ่านต่อ
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณวิโรจน์ โรจนสิงห์สวัสดิ์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายกและประธานฝ่ายวัฒนธรรมฯ คุณซวนตัน แซ่ด่าน อุปน
อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อ
อ่านต่อ
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายกแ
อ่านต่อ
เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายกและเหรัญญิก เป็นผู้แทน พร้อมด้วยคุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก คุณกัญญา ธรรมสามิสร ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ ให้เกียรติเข้าร่ว
อ่านต่อ
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนา   อ่านต่อ
เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณเรืองเดช ดุษฎีสุรพจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณเทียนฮอง ยุน อุป   อ่านต่อ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.30 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายกและเหรัญญิก เข้าประชุมหารือกับ คุณธาริณี สมบุญ รองผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียตะ   อ่านต่อ
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มอบหมายให้คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก เป็นผู้แทน พร้อมด้วย คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก คุณส่   อ่านต่อ
เมื่อวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 9.30 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก คุณเชาว์ พูนลักษมี อุปนายก ให้เกียรติเข้าร่วมต้อนรับ ฯพณฯ หาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประ   อ่านต่อ
วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายกและเหรัญญิก เป็นผู้แทน พร้อมด้วย คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณไพรัช ชูธรรมขจร ประธานกิตติมศักดิ์   อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 การประชุมสันนิบาตองค์กรชาวไหหลำภาคใต้ ครั้งที่ 63 ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าร่วมประชุมดังนี้ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณ   อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณซวนตัน แซ่ด่าน อุปนายก คุณยรรยง กัยวิกัย ที่ปรึกษานายกฯ คุณจำนงค์ โชตนาการสถิตย์ ท   อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 เวลา 18.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายกและประธานฝ่ายศาลเจ้า คุณเชาว์ พูนลักษมี อุปนายก คุณหมิง ฟู อุปนายก คุณกัญญา ธรรมสามิสร ที่ปรึกษานายกสมาคมฯ เข้าร   อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 การประชุมใหหนำสัญจรภาคอีสาน ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุมภูพาน โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น   อ่านต่อ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ให้เกียรติเข้าร่วมงาน “ต้อนรับฤดูใบไม้ผลิอันอบอุ่น เฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีน” ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบ   อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2567 เข้าเยี่ยมเยือนสมาคมบ่างตระกูล เพื่อกระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ไหหลำ ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และตระกูลแซ่ต่างๆ อย่างอบอุ่น ณ สมาคมบ่างตระกูล   อ่านต่อ


งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57


bandar gacor // โดย gacor [25-06-2024]
Escort Service in Gurgaon Hot & Sexy Call Girls in Gurgaon 24×7 // โดย shkokka [24-06-2024]
bandar gacor // โดย bandar [22-06-2024]
bandar gacor // โดย gacor [18-06-2024]
bandar gacor // โดย gacor [11-06-2024]
bandar gacor // โดย bandar [08-06-2024]
bandar gacor // โดย gacor [01-06-2024]
bandar gacor // โดย bandar [28-05-2024]
bandar gacor // โดย gacor [26-05-2024]
bandar gacor // โดย gacor [23-05-2024]
bandar gacor // โดย gacor [20-05-2024]
bandar gacor // โดย gacor [18-05-2024]
bandar gacor // โดย gacor [14-05-2024]
bandar gacor // โดย gacor [09-05-2024]
What is MetaMask Extension? How To Setup And Use The MetaMask? // โดย Dany hug [04-05-2024]
bandar gacor // โดย gacor [03-05-2024]
bandar gacor // โดย bandar [26-04-2024]
bandar gacor // โดย gacor [21-04-2024]
bandar gacor // โดย gacor [18-04-2024]
bandar gacor // โดย bandar [16-04-2024]

 
ทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2566
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมณฑลไหหลำ
.............................................................
   ระเบียบการ-แบบฟอร์มรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ
.............................................................
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)
.............................................................
   ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2562
............................................................. 
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (1)
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (2)
.............................................................   
    สถิติเว็บไซต์
    วันนี้ : 00011
    เดือนนี้ : 01089
    ทั้งหมด : 50012
    Online : 00002