หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


  เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก พ   

  เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36 เข้าร่วมพิธีสถาปนานายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 โดยมี ฯพณฯ พัน จิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประช   

  อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน   

  เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 ร่วมพิธีสมโภชและอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสตรี และฝ่ายเยาวชน ร่ว   

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 ร่วมพิธีอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสตรี ร่วมขบวนเกียรติยศอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ สู   

  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีสมโภชและบรรจุมวลสารกระถางธูปพระราชทานฯ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด ศาลเจ้าแม่ทับทิมชลบุรี โดย ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกร   

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก พร้อ   

  5 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมนครศรีธรรมราช   


เมื่อวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณจรัญ โชครุ่งวรานนท์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก พ
อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36 เข้าร่วมพิธีสถาปนานายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 โดยมี ฯพณฯ พัน จิ่น อัครราชทูตที่ปรึกษาแผนกกงสุล สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประช
อ่านต่อ
 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 ร่วมพิธีสมโภชและอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสตรี และฝ่ายเยาวชน ร่ว
อ่านต่อ
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 ร่วมพิธีอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ โดยมีคณะกรรมการฝ่ายสตรี ร่วมขบวนเกียรติยศอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ สู
อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย ร่วมพิธีสมโภชและบรรจุมวลสารกระถางธูปพระราชทานฯ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด ศาลเจ้าแม่ทับทิมชลบุรี โดย ฯพณฯ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกร
อ่านต่อ
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก พร้อ
อ่านต่อ
5 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น. ร่วมพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมนครศรีธรรมราช
อ่านต่อ
 
งานวันคล้ายวันเกิด ครบ 7 รอบ 84 ปี ท่านเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร ณ สมาคมใหหน่ำด่านเกเต้ วันที่ 14 พฤษภาคม 2565   อ่านต่อ
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคม สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565   อ่านต่อ
การประชุมออนไลน์ "ร่วมกันเสวนาพัฒนามาตุภูมิ" โดย คุณ หลี ไฉ หว้าง ผู้อำนวยการสหพันธ์ชาวจีนโพ้นทะเล มณฑลไหหลำ พร้อมคณะ และคุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ พร้อมคณะกรรมการ สมัยที่ 36 เข้าร่วมประชุมออนไลน์ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565   อ่านต่อ
งานประชุมสมาชิกสามัญ ประจำปี 2565 โดยมี คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำฯ เป็นประธานการประชุมพร้อมคณะกรรมการ สมัยที่ 36 และสมาชิกสมาคม On line และ On site เมื่อวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565   อ่านต่อ
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคม สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานพิธีสมโภชกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมอุทัยธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565   อ่านต่อ
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมณฑลไหหลำ   อ่านต่อ
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายก พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่    อ่านต่อ
คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณเกรียงไกร ไกรธีรวุฒิ นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ สมัยที่ 36 ร่วมงานทำบุญครบรอบ 76 ปี สมาคมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สมาคมฯ วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.   อ่านต่อ
พิธีไหว้สักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ณ ศาลเจ้าไท้วา (ไท้ฮั้ว) ตลาดน้อย เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2565   อ่านต่อ
พิธีไหว้สักการะ เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน ณ ศาลเจ้าเจียวเองเบี้ยว (บางรัก) วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565   อ่านต่อ
พิธีไหว้ฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมบางมด ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน   อ่านต่อ
พิธีไหว้ฉลองวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมสามเสน ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมสามเสน เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564   อ่านต่อ


งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57


https://www.fjackets.com/ // โดย Fjackets.c [08-08-2022]
Metamask log in // โดย Justin [12-07-2022]
Yasir electronic // โดย Yasir [02-07-2022]
aaaaaaa // โดย cc [17-06-2022]
why udaipur escort service is good // โดย rashika [08-06-2022]
Wholesale Cheap Cigarettes - smokingusacigarettes.com // โดย nline [19-10-2021]
Bangalore Escorts Service // โดย Bnagalore [15-09-2021]
voIP Gsm Gateway | Gsm Gateway // โดย Gsm [04-08-2021]
Udaipur Escorts | Ideal Hot Udaipur Call Girl Service // โดย simran roy [24-07-2021]
Play Casinos Online- OMG Casino Site // โดย SCXD [07-05-2021]
ชื่อ หล่านเยียง แปลว่าอะไรหรอคะ // โดย ปิยธิดา [20-03-2021]
อยากทราบคำำำอ่านว่ามู่ ในภาษาไหหลำ เขียนเป็นจีนค่ะ // โดย กัลยา [24-02-2021]
Play Casinos Online- OMG Casino Site // โดย SDCS [21-12-2020]
ขนมไทยโบราณมีส่วนร่วมในวิถีชีวิตไทยในทุกเทศกาล // โดย ninew [07-12-2020]
Play Casinos Online- OMG Casino Site // โดย OMG카지노 [16-11-2020]
ผังการเรียกชื่อภาษาไหหลำ ทั่งฝ่ายพ่อและฝ่ายแม่ // โดย คุณ NU [06-11-2020]
https://www.omgab.com // โดย OMG카지노 [27-10-2020]
ตามหา ลูกชาย เดล๊ก // โดย 詹道忠 [26-08-2020]
สอบถามทุนเรียนจีนที่ไหหลำ // โดย นัท [24-08-2020]
สอบถามเกี่ยวกับทุนช่วยเหลือ กรณีจบการศึกษาป.6 ขึ้น ม.1 // โดย เพ็ญพรรณ [21-08-2020]

 
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมณฑลไหหลำ
ระเบียบการ-แบบฟอร์มรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ
.............................................................
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)
.............................................................
   ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2562
............................................................. 
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (1)
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (2)
.............................................................   
    สถิติเว็บไซต์
    วันนี้ : 00009
    เดือนนี้ : 01463
    ทั้งหมด : 17928
    Online : 00004