หน้าแรก
  คณะกรรมการสมาคม
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ข่าวกิจกรรมความรู้
  ชมรมเยาวชนใหหนำ
  กระดานถาม-ตอบ
  ติดต่อสมาคม


 
อดีตนายก จนถึง ปัจจุบัน
องค์กรสมาคมไหหนำ
............................................................. 
งานพิธีมอบรางวัลเรียนดี และทุนช่วยเหลือการศึกษา ประจำปี 2563 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน 2563
งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2560 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 60
.............................................................
   งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57
.............................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(3_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(2_3)
................................................
สารตั้งต้น+ตอน+ไหหลำ+อิน+บางกอก+(1_3)
................................................


ราคานำมันวันนี้

ราคาทองคำวันนี้

อัตราแลกเปลี่ยน


  คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก และนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายกแ   

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ เยี่ยมชมโรงเรียนกวางตง จ.สุโขทัย โดยมีคุณสุรพล อังศิริจินดา ประธานโรงเรียนกวางตง ให้การต้อนรับอย่   

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ เข้าเยี่ยมชมและร่วมสักการะศาลเจ้าปุงเฒ่ากง-ม่า จ.สุโขทัย โดยมีคุณสมพงษ์ สายทอง ประธานศาลเจ้า ให้ก   

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ เยี่ยมชมสมาคมใหหนำจังหวัดสุโขทัย โดยมีคุณอภิชาติ ไม้ประดิษฐ์ นายกสมาคมใหหนำจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการสมาคมใหหนำจังหวัดสุโข   

  เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายก ให้เกียรติเข้าร่วม และกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีปิดค่ายเยาวชนใหหนำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 โดย คุณปัญจพัฒน์ จิตรมหรรณพ นายกสมาคมไหหลำภาคเหนือแห่งประเท   

  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร   

  เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สัญจร ค   

  เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธ   


คุณอารีย์ ภู่สมบุญ นายกกิตติมศักดิ์อาวุโส คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก และนายกสมาคมการค้าไทยไหหลำ สมัยที่ 17 คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายกแ
อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ เยี่ยมชมโรงเรียนกวางตง จ.สุโขทัย โดยมีคุณสุรพล อังศิริจินดา ประธานโรงเรียนกวางตง ให้การต้อนรับอย่
อ่านต่อ
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ เข้าเยี่ยมชมและร่วมสักการะศาลเจ้าปุงเฒ่ากง-ม่า จ.สุโขทัย โดยมีคุณสมพงษ์ สายทอง ประธานศาลเจ้า ให้ก
อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ เยี่ยมชมสมาคมใหหนำจังหวัดสุโขทัย โดยมีคุณอภิชาติ ไม้ประดิษฐ์ นายกสมาคมใหหนำจังหวัดสุโขทัย และคณะกรรมการสมาคมใหหนำจังหวัดสุโข
อ่านต่อ
 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน 2565 คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณวิโรจน์ ไกรธีรวุฒิ อุปนายก ให้เกียรติเข้าร่วม และกล่าวแสดงความยินดี ในพิธีปิดค่ายเยาวชนใหหนำแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 โดย คุณปัญจพัฒน์ จิตรมหรรณพ นายกสมาคมไหหลำภาคเหนือแห่งประเท
อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณวรพจน์ เพียรอภิธรรม อุปนายก คุณเทียนฮอง ยุน อุปนายก คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร
อ่านต่อ
 
เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สัญจร ค
อ่านต่อ
เมื่อวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธ
อ่านต่อ
 
เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณมงคล มหาดำรงค์กุล นายกกิตติมศักดิ์ คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหห   อ่านต่อ
เมื่อวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยท   อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36 เข้าร่วมงานพิธีสักการะเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าแม่ทับทิมบางมด ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมบางมด   อ่านต่อ
เมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 ร่วมพิธีสมโภชและอัญเชิญกระถางธูปพระราชทานฯ ณ ศาลเจ้าแม่ทับทิมชลบุรี โดยมีคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ ร่วมขบวนเกียรติยศอัญเชิญก   อ่านต่อ
เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณสิทธิพร หาญญานันท์ อุปนายกและเลขาธิการ คุณทิพย์วารี หาญศิริสาธิต อุปนายกและประธานฝ่ายวัฒนธรรมประเพณี พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำฯ สมัยที่ 36 โ   อ่านต่อ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณบุญเลิศ ชาติวิวัฒน์พรชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณเสรี ตันชูเกียรติ นายกกิตติมศักดิ์ถาวร คุณสุจินต์ จินดาศักดิ์ชัย นายกกิตติมศักดิ์ถาวร พร้อมด้วยอุปนายกแ   อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 งานสังสรรค์กระชับความสัมพันธ์ 13 ตระกูลแซ่ ครั้งที่ 2 และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสมาคมฯ และตระกูลแซ่ต่างๆ   อ่านต่อ
เมื่อวันเสาร์ที่ 10 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมัยที่ 36 เข้าร่วมพิธีไหว้พระจันทร์ ณ สมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย   อ่านต่อ
วันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก คุณไพบูลย์ เหล่าพันธ์งาม คณะกรรมการที่ปรึกษานายกสมาคม คุณภัทรวดี ภูพรวิวัฒน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม ร   อ่านต่อ
วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 คุณชัยณรงค์ แซ่โง้ว นายกกิตติมศักดิ์ คุณไพรัช ชูธรรมขจร นายกกิตติมศักดิ์ คุณนที เมฆรุ่งโรจน์ นายกกิตติมศักดิ์ คุณณภัค นคนนทปกรณ์ อุปนายก คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา รองเลขาธิการ พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สม   อ่านต่อ
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คุณมานะผล ภู่สมบุญ นายกสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย คุณอัชฌาธินันท์ ธรรมสามิสร อุปนายก คุณกรชัย หาญจีระปัญญา อุปนายก คุณศักดิ์ดา นำชัยสี่วัฒนา ลองเลขาธิการ คุณชูชาติ ชาญประสิทธิผล รองประธานฝ่ายสุสาน พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหห   อ่านต่อ
เมื่อวันอังคารที่ 9 สิงหาคม 2565 คุณส่วน ดวงจันทร์ อุปนายก คุณเกียรติ์ รุจนพิชญ์ อุปนายก คุณษตบงกช ผู้พัฒน์ ที่ปรึกษาฝ่ายปฏิคม พร้อมคณะกรรมการสมาคมใหหนำแห่งประเทศไทย สมัยที่ 36 เข้าร่วมพิธีสักการะเจ้าแม่ไท้วา ณ ศาลเจ้าไทฮั้ว (ไหหลำ) ตลาดน้อย   อ่านต่อ


งานมอบรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 ณ สโมสรสมาคมฯ เมื่อวันที่ 16 พ.ย. 57


johan // โดย lucifer@12 [06-12-2022]
https://registrationkey.org/tally-erp-crack/ // โดย John [29-11-2022]
คำอวยพรมงคลภาษาจีนไหหลำ // โดย ติน [23-11-2022]
janne // โดย janne [23-11-2022]
Bank of America Login // โดย Jems jerry [16-11-2022]
Wells Fargo login // โดย Nancy Have [14-11-2022]
คนแซ่ ห่าน หาน ฮั่น ที่มาจากใหหนำ แปลงแซ่เป็นนามสกุลอะไรบ้างค่ะ // โดย ธนธรณ์ [06-10-2022]
แทงมวยออนไลน์ // โดย Madzcatz [01-10-2022]
แทงมวยออนไลน์ // โดย Madzcatz [01-10-2022]
Metamask Sign in // โดย FDFFGG [29-09-2022]
Metamask Login and Metamask Wallet // โดย Metamask [28-09-2022]
AOL Mail Login // โดย cenajone19 [19-09-2022]
Cash App Login- How To Sign In To Cash App On An Android Device? // โดย Jems jerry [15-09-2022]
https://www.fjackets.com/ // โดย Fjackets.c [08-08-2022]
Metamask log in // โดย Justin [12-07-2022]
Yasir electronic // โดย Yasir [02-07-2022]
aaaaaaa // โดย cc [17-06-2022]
why udaipur escort service is good // โดย rashika [08-06-2022]
Wholesale Cheap Cigarettes - smokingusacigarettes.com // โดย nline [19-10-2021]
Bangalore Escorts Service // โดย Bnagalore [15-09-2021]

 
ทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมณฑลไหหลำ
ระเบียบการ-แบบฟอร์มรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือฯ
.............................................................
   การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 (ผ่านระบบออนไลน์ Zoom)
.............................................................
   ระเบียบการและใบสมัครผู้ขอยื่นรางวัลเรียนดีและทุนช่วยเหลือการศึกษา ปี 2562
............................................................. 
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (1)
ความเป็นมาของสมาคมฯ ครบรอบ 65 ปี (2)
.............................................................   
    สถิติเว็บไซต์
    วันนี้ : 00061
    เดือนนี้ : 00693
    ทั้งหมด : 66523
    Online : 00002